15 kommuner har testet ut digital søknad om hjelpemidler (behovsmelding). Både NAV og kommunene står overfor utfordringer på grunn av endringer i befolkningssammensetningen og brukerbehov. En gjennomgang av dagens hjelpemiddeltjenester viser et behov for mer tilgjengelige og fleksible tjenester for brukerne.

DigiHot skal ved hjelp av digitalisering møte disse utfordringene, og bidra til forutsigbarhet, innflytelse og mestring hos brukerne, og forenkling og effektivisering i hjelpeapparatet.

Prosjektet har delt innsatsen i fire områder:

  • Å få tildelt riktig hjelpemiddel raskt.
  • Innsyn og dialog. At alle har tilgang til informasjonen de trenger, og kan kommunisere digitalt med hverandre.
  • Service og reparasjon. Ha oversikt over oppdrag, historikk, ansvar m.m.
  • Lager og logistikk. Samhandling og oversikt på tvers av stat og kommune.

16 kommuner deltar som piloter, og bistår i utvikling og testing av løsninger. Prosjektet er planlagt å gå ut 2023. 

Digital behovsmelding

De første pilotkommunene har siden juni 2020 hatt mulighet til å melde behov for et utvalg hjelpemidler digitalt (behovsmelding). Dette vil på sikt erstatte den tradisjonelle måten å søke om hjelpemidler på. Utviklingen skjer ved at løsningen endres, tilpasses og videreutvikles basert på tilbakemeldinger som kommer inn. Men selv om dette kun er en start, opplever hjelpemiddelbrukerne at de får hjelpemiddelet sitt raskere blant annet fordi man slipper postgang. 

Arbeidet med å videreutvikle behovsmeldingen og få på plass system for innsyn i sak er noe av det DigiHot arbeider med nå. I 2021 vil man også arbeide med utvikling av løsning for dialog mellom hjelpemiddelbruker, kommune og NAV. Pilotkommunene vil være de første til å teste nye leveranser som er en del av digitaliseringen av hjelpemiddelområdet. 

Før en kommune kan sende inn sin første digitale behovsmelding, må man få riktig tilgang i Altinn. 

Les mer om hvordan du får riktig tilgang i Altinn og hold deg oppdatert om siste nytt på www.nav.no/digihot.