Digitale innmeldinger

Portalen består av to ulike skjema for melding; ett skjema for de som melder bekymring som privatperson og ett skjema for de som melder bekymring som offentlig ansatt. For å melde bekymring går man til nettadressen bekymringsmelding.fiks.ks.no og velger der skjema etter hvorvidt man er privat eller offentlig melder. Deretter velger man hvilken kommune barnet bor i, og som dermed skal motta bekymringen. Løsningen krever innlogging.

Den nasjonale portalen gir mange fordeler både for den som melder bekymring og for barneverntjenesten.  Tidligere har mange meldere vært usikre på hvilken informasjon de skal gi og om meldingen kommer fram til riktig barneverntjeneste.  Den nye løsningen gir god veiledning til melderen, og er en trygg og sikker måte å levere bekymringsmelding på. Melder får også umiddelbar tilbakemelding om at meldingen er mottatt, samtidig som personvernet ivaretas på en forsvarlig måte.

Portalen gjør det også mulig for systemleverandører å utvikle støtte for å sende bekymringsmeldinger direkte fra andre fagsystemer gjennom et API. Aktuelle fagområder for slik støtte kan være for eksempel politi, helsestasjon eller skole.

Enkel å ta i bruk for kommunen

For å ta i bruk løsningen må kommunen inngå en databehandleravtale med KS om bruk av Fiks-plattformen og en avtale om bruk av tjenesten bekymringsmelding. Deretter setter dere enkelt opp tjenesten på forvaltningsiden til Fiks-plattformen. Ta kontakt med oss på fiks@ks.no hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang.

De kommunene som har fagsystem som støtter det vil få bekymringsmeldingene direkte inn i fagsystemet. Med en slik løsning sikrer man at meldingen mottas i det øyeblikket den sendes, og at man kan gi rask hjelp til barn som trenger det. Dette vil lette arbeidet med å håndtere bekymringsmeldinger og ivareta personvern på en bedre måte. Dersom man ikke har et fagsystem som håndterer dette, mottar kommunen bekymringsmeldingene som pdf eller per brevpost via SvarInn.

For mer informasjon om hvordan ta i bruk løsningen