Første leveranse i prosjekt Kobo inneholder en digital oversikt over kommunale boliger. Nå tester pilotkommunene tilknyttet prosjektet hvordan en kan søke opp og legge til boliger i boligoversikten. - Dette ser veldig oversiktlig og greit ut, sier saksbehandler i Sarpsborg kommunes boligavdeling, Remi Berg.

Boligoversikten er inspirert av finn.no som har et brukergrensesnitt mange er kjent med.

Henter data fra andre baser

Remi Berg skal nå prøve å legge inn en ny bolig i basen, mens designere fra prosjektet følger med. Han søker på en boligadresse og finner enkelt og greit alle opplysninger om boligen som ligger inne i matrikkelen (Norges eiendomsregister), så som gårds- og bruksnummer, antall etasjer i bygget og lignende. Her kan han registrere boligen i kommunes boligoversikt, samt legge inn flere relevante opplysninger som ikke ligger inne fra før. Er boligen tilrettelagt for rullestol, for eksempel? Er den på ett plan? Er den i nærheten av en barnehage, skole, butikker og/eller offentlig transport? Hva er husleien? Er den innflyttingsklar eller under vedlikehold? Når blir den ledig?

- Jeg er imponert. Når vi får dette i fingrene, vil vi kunne legge inn mange boliger på kort tid, sier leder av Sarpsborgs boligavdeling, Robin Brynildsen.

Sarpsborg kommune er en av seks pilotkommuner som får ta i bruk de ulike delene av systemet først av alle.

Lenkeblokk Icon Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

Ivaretar mange behov

Når hele systemet kommer på plass skal det bli lettere både å søke og tildele kommunal bolig. Samtidig vil systemet frembringe bedre tall og statistikker som myndighetene kan bruke i utforming av boligpolitikk og utvikling av virkemidler.

- Parallelt med boligoversikten jobber vi med løsninger for å kunne hente inn person- og inntektsopplysninger til boligsøkerne på en trygg måte, forklarer tjenesteeier i Husbanken Beate Lofseik.

- Tidligere har kommunene stått alene om å utvikle egne løsninger eller vært henvist til å bruke Excel-ark og gule lapper som verken ivaretar personvernet til boligsøkerne, eller gir god oversikt over boliger og boligbehov. Så dette blir ei stor forbedring, sier spesialrådgiver i KS, Anne-Mette Dørum.

I tillegg jobber prosjektet med å bygge integrasjon mot en del av kommunenes egne FDVU-systemer. Dette er viktig, blant annet for å unngå at kommuner må legge inn opplysninger om alle boligene sine manuelt. Noen kommuner, som Oslo, har svært mange kommunale boliger, så det ville bli en svært tidkrevende jobb.

Tester og retter feil

Underveis i testen støter saksbehandleren fra Sarpsborg på noen hindringer og problemer som designerne ivrig noterer seg – for eksempel at et bilde havner sidelengs.

- Det er nettopp derfor vi gjør disse testene, slik at vi får luket ut så mange feil som mulig, før vi lanserer systemet til alle norske kommuner, sier Lofseik.

- Jeg er veldig glad for at vi nå er kommet så langt at vi har begynt å teste ut første del av systemet mot de som skal bruke det, og at vi får så positive tilbakemeldinger fra kommunene, sier kontordirektør i Husbanken, Per-Olaf Skogshagen.

Tilbud til alle kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 90 millioner kroner over tre år til å utvikle systemet. Høsten 2021 er planen å tilby den nevnte boligoversikten til alle norske kommuner. Etter det lanseres de øvrige delene etter hvert som de blir klare.

- Målet er at alle norske kommuner skal se verdien i systemet og få lyst til å koble seg på, avslutter Lofseik og Skogshagen.

Fra sommeren 2023 går prosjektet over i videre utvikling og drift.

Lenkeblokk Icon Prosjekt kommunal bolig - Kobo