Applikasjonen  Fiks digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

Fiks digiorden gir oversikt over kommunens

  • arkitektur med tjenesteområder
  • applikasjoner
  • datasett
  • GDPR – behandlingsprotokoll av personopplysninger

Bakgrunn
Digiorden er utviklet av kommunene i Kongsbergregionen og Telemark. 1.1.2021 ble løsningen  overført til KS for å bli en nasjonal løsning på Fiks-plattformen for alle kommuner.

Kommunene i Kongsbergregionen og Telemark ønsket å etablere god informasjonsforvaltning, få «orden i eget hus» og hadde en ambisjon om å tilrettelegge for deling av data gjennom løsningen. Når en kommune har registrert egne data i løsningen gir den en oversikt over kommunenes systemer og datasettene i systemene. Digiorden gir også støtte for GDPR-protokoll og noe styringsdata for kommunens ledelse. 

KommIT-rådet har godkjent videreutvikling og spredning av løsningen som en felles kommunal komponent eid av kommunene. KS etablerte derfor et prosjekt, finansiert gjennom Digifin, og flyttet løsningen over til Fiks-plattformen i januar 2021. 

Er du nysgjerrig på DigiOrden?
Ønsker din kommune/fylkeskommune å ta i bruk løsningen, send gjerne en e-post til digiorden@ks.no.