Fra årsskiftet 2020/2021 tok KS over ansvaret for DigiOrden.

Ta gjerne kontakt med oss på digiorden@ks.no hvis du har noen spørsmål.

Dere finner avtale og prisoversikt for Digiorden på https://portal.fiks.ks.no/digiorden/.

Signert avtale sendes til ks@ks.no.

Ønsker du du delta på webinar så vil tidspunkter bli annonsert her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digiorden/om-digiorden/