Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

Lørenskog er Årets frivillighetskommune

Prisen Årets frivillighetskommune gikk til Lørenskog kommune. Kommunen mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet.

Bistand fra frivillig sektor

Bistand fra frivillig sektor

Kommunene kan få bistand fra frivillig sektor i koronaarbeidet, men må sørge for at smittebarrierer ikke brytes.

Plattform for frivillighet 2017-2020

Plattform for frivillighet 2017-2020

KS oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. Sammen med Frivillighet Norge har KS signert en plattform for samspill og samarbeid.

Frivillighetskommuner

Det finnes mange kommuner og fyleskommuner som jobber aktivt og godt med frivillighet. Siden 2016 har KS og Frivillighet Norge delt ut en pris til Årets frivillighetskommune. La deg inspirere av deres arbeid! 

Mer om frivillighet

Les flere artikler

KONTAKT