Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

Bistand fra frivillig sektor

Bistand fra frivillig sektor

Kommunene kan få bistand fra frivillig sektor i koronaarbeidet, men må sørge for at smittebarrierer ikke brytes.

Reservasjonsadgang for ideelle organisasjoner

Reservasjonsadgang for ideelle organisasjoner

Anskaffelsesregelverket er endret slik at oppdragsgivere kan reservere konkurranser ved kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Det vil imidlertid fortsatt være rettslig usikkerhet knyttet til bruk av reservasjonsadgangen.

Plattform for frivillighet 2017-2020

Plattform for frivillighet 2017-2020

KS oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. Sammen med Frivillighet Norge har KS signert en plattform for samspill og samarbeid.

Innbyggermedvirkning

Innbyggermedvirkning

Innbyggerinvolvering kan gjøres på mange måter. Her har vi samlet en rekke rapporter, idehefter og undersøkelser som tar for seg innbyggerinvolvering.

Frivillighetskommuner

Det finnes mange kommuner og fyleskommuner som jobber aktivt og godt med frivillighet. Siden 2016 har KS og Frivillighet Norge delt ut en pris til Årets frivillighetskommune. La deg inspirere av deres arbeid! 

Mer om frivillighet

Les flere artikler

KONTAKT