Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

Flekkefjord er Årets frivillighetskommune 2019

Flekkefjord er Årets frivillighetskommune 2019

Prisen Årets frivillighetskommune går til Flekkefjord kommune. De mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. Heder og ære også til kommunene Eid og Lier som var de øvrige finalistene i kåringen.

Plattform for frivillighet 2017-2020

Plattform for frivillighet 2017-2020

KS oppfordrer alle kommuner til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. Sammen med Frivillighet Norge har KS signert en plattform for samspill og samarbeid.

Ungdom må inkluderes

KOMMUNESPEILET

Ungdom må inkluderes

Unge må inkluderes om de skal kunne oppleve mestring og tilhørighet, og medvirkning er noe som må læres. Det har Ungdom og Fritid i Stavanger tatt på alvor.

Innbyggermedvirkning

Innbyggermedvirkning

Innbyggerinvolvering kan gjøres på mange måter. Her har vi samlet en rekke rapporter, idehefter og undersøkelser som tar for seg innbyggerinvolvering.

Frivillighetskommuner

Det finnes mange kommuner og fyleskommuner som jobber aktivt og godt med frivillighet. Siden 2016 har KS og Frivillighet Norge delt ut en pris til Årets frivillighetskommune. La deg inspirere av deres arbeid! 

Mer om frivillighet

Les flere artikler

KONTAKT