Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk.

Alle som vil skal få delta

Alle som vil skal få delta

Hva kan kommuner og fylkeskommuner gjøre for å øke deltakelsen? Frivillighet Norge og KS arrangerte nylig et seminar for de som jobber med frivillighet i kommunal sektor. Her er fem konkrete tips.

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle"

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle"

"Bli med - Aktiv fritid for alle" skal gi et kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsnettverket står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

Feirer Norges største lagarbeid

KOMMUNESPEILET

Feirer Norges største lagarbeid

- I hele 2022 skal vi kaste et flomlys på frivillighetens betydning i Norge, sier prosjektleder for «Frivillighetens år 2022», Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. Hun oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å bli med.

Frivillighetskommuner

Det finnes mange kommuner og fyleskommuner som jobber aktivt og godt med frivillighet. Siden 2016 har KS og Frivillighet Norge delt ut en pris til Årets frivillighetskommune. La deg inspirere av deres arbeid! 

Mer om frivillighet

Les flere artikler

KONTAKT