KS, Bufdir og Kristiansand kommune samarbeidet for andre året på rad om en egen samling for ungdomsråd. 21 unge fra ungdomsrådene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo hadde en 3-dagers samling der de jobbet sammen for å få frem gode eksempler og erfaringer med velfungerende ungdomsråd. Arrangementet var en del av den europeiske demokratiuken i Kristiansand.

Ungdommens bystyre i Kristiansand var vertskap og hadde laget et godt faglig program for samlingen. Aida Clarke Stavdal (nestleder i Ungdommens bystyre i Kristiansand) var prosessleder for samlingen.

På samlingen var representantene fra de 7 ungdomsrådene enige om tre saker de ønsket å samarbeide om i 2024/2025 hvor ungdomskriminalitet var en av de viktigste sakene de løftet frem. De var også enige om å knytte tettere samarbeid mellom ungdomsrådene i storbyene – i form av et uformelt "Ungdommens storbynettverk" for ungdomsrådene i storbyene.

Nå skal det utarbeides en dokumentasjon fra samlingen som etter planen vil være ferdig i august 2024. Dermed blir det mulig for ungdomsråd over hele landet å dra nytte av resultatene fra samlingen i Kristiansand.