Prisen ble delt ut på Frivillighetens dag 5. desember av styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie, kommunal- og distriktsminister Erling Sand og fungerende administrerende direktør, Helge Eide. 

- Bergen kommune har utviklet en frivillighetspolitikk til inspirasjon for andre kommuner. Kommunen ser på frivilligheten som en sentral støttespiller, og flere av kommunens planer understreker betydningen av dialog og samhandling med frivillig sektor, sier Eide. 

– Frivilligheten gjør en uvurderlig innsats. Vi er en foregangsby for frivilligheten og vi er veldig taknemlige for å bli annerkjent for det, sa Reidar Digranes, Byråd for næring, kultur og idrett i Bergen. 

En frivillighetspolitikk

I tillegg til Bergen, var også Trondheim og Haugesund nominert til prisen. Alle tre kommuner fikk også heder og ære for sin innsats for å tilrettelegge for frivilligheten.

- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sier Eide. 

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen. 

I juryens begrunnelse heter det at:
«Frivillighetspolitikken i Bergen er utviklet i tett samarbeid med lokale frivillige gjennom omfattende medvirkningsprosesser. Politikken er politisk forankret gjennom vedtak i Bergen Bystyre, og den tverrsektorielle planen for 2022-2025 har som mål å styrke den frivillige sektoren.

Bergen legger til rette for dialog og samarbeid gjennom åpne møteplasser, årlige kultursamlinger, og frivillighetspriser. De har et velfungerende møtesystem med frivillighetsutvalg, amatørkulturråd, og idrettsråd. Bergen kommune viser engasjement gjennom frivillighetsstrategi, frivillighetskoordinator, enklere tilskuddsordninger, og fokus på tilpassede lokaler.

Alt i alt representerer Bergen kommune en modell for frivillighetspolitikk.»