KS og Frivillighet Norge ber om forslag/nominasjoner til prisen årets frivillighetskommune 2024. 

For åttende gang utlyser vi prisen «årets frivillighetskommune», prisen vil bli delt ut på et arrangement den 5.desember 2024 og jury består av representanter fra KS og Frivillighet Norge

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune baserer seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor».

I nominasjonen ønsker vi en beskrivelse av:

  • Kort begrunnelse på hvorfor dere nominerer deres kommuner/fylkeskommune til prisen

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? 

  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? 

  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? 

  • Har kommunen opprettet, eller lagt til rette for, en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring og beredskap er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum eller liknende.

Siste frist for å nominere er 31. august 2024.

Bruk dette nominasjonsskjemaet:
https://frivillighetensdag.no/nominerkommune