I år var det Nordland eldreråd som var vertskap for landskonferansen som samlet rundt 80 deltakere.


Salen var full. Foto: KS

På konferansen var det blant annet innlegg fra Wenche Halsen fra Senter for et aldersvennlig Norge, Sturla Bjerkaker (Seniornett), Agnete Tjærandsen, statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Helse- og omsorgsdepartementet), Marit Nybakk (Senior Norge) og Erlend Svardahl Bøe (Høyre).


Innlegg på Landskonferansen. Foto: KS

På konferansen ble det vedtatt fem uttalelser som er sendt til Stortinget, regjeringen og KS.

Se alle uttalelsene fra landskonferansen