Noen barn og unge deltar ikke i aktiviteter på fritiden. Det er ulike årsaker til dette. Familien kan ha dårlig råd, mangle tilgang til transport, eller aktivitetene er ikke lagt til rette for alle enkeltbarn og deres familier.  

Det er av stor verdi at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Fritidsaktiviteter gir ferdigheter, mestring og inkludering i et fellesskap.

Lenkeblokk Icon Frivillighet Norges Veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Bakgrunn

Hensikten med å etablere læringsnettverk i 2019 var å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å ha en aktiv fritid.  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få delta i læringsløft med nettverk i tre ulike landsdeler, Nord-Norge, Sør- og Vestlandet og resten av landet. Arbeidet med nettverkene er knyttet til Fritidserklæringen (regjeringen.no)

Samlinger

Deltakerne som er med i nettverket får tilbud om å delta på 2-4 samlinger. Hensikten er å dele gode erfaringer og gode eksempler på hvordan man kan sikre flest mulig barn og unge tilgang til og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Nettverket vil også dele erfaringer og gode eksempler på ungdomsmedvirkning.

Målgruppe

Nettverket er relevant for alle som jobber i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor med spesielt ansvar for og engasjement rundt barn og unges oppvekst. På nettverket får deltakerne faglig påfyll og kan lære av hverandre. Vi tilbyr verktøy til å undersøke inkluderingsstatus i egen kommune og til å fremme politisk forankring.  

Ønsker du at din kommune og lokale frivillighet skal delta? Ta kontakt med seniorrådgiver Christian Hellevang. Kontaktinformasjon under artikkelen.