I år er det Trondheim kommune, Bergen kommune og Haugesund kommune som er nominert til prisen Årets frivillighetskommune. 

Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. I fjor var det Sømna kommune som stakk av med prisen. 

- Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

- Alle de tre nominerte kandidatene er gode forbilder og de fortjener alle heder for godt arbeid, sier hun.

Eksempler til etterfølgelse

Kriteriene som juryen fatter sin beslutning på bygger på samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge

- De tre finalistkommunene er alle gode eksempler for andre kommuner og fylkeskommuner som ønsker å utvikle og forankre en frivillighetspolitikk, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge og jurymedlem.

Frivillighetspolitikk og møteplasser

Juryen har bestått av leder og nestleder i KS og generalsekretær og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge. Juryens leder er Gunn Marit Helgesen. 

Juryen har vektlagt:

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt
  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk
  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser
  • Har kommunen opprettet, eller lagt til rette for, en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring og beredskap er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum eller liknende.