- For å skape livskraftige og inkluderende lokalsamfunn er samarbeidet med frivilligheten svært viktig, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I 2017 signerte hun og daværende leder i Frivillighet Norge, Sturla Stålsett en forpliktende avtale.

- Plattformen gir oss et viktig rammeverk for økt samarbeid mellom frivilligheten og kommunesektoren, mener styreleder Helgesen.

Samarbeid kommuner og frivillighet

Mens Frivillighet Norge representerer frivillige organisasjoner på alle områder, representerer KS alle kommuner og fylkeskommuner. Formålet med plattformen er å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene, og å slå fast noen viktige prinsipper som et slikt samarbeid bør baseres på.

Siden 2017 har Frivillighet Norge og KS arrangert en rekke konferanser om frivillighet i fellesskap.