Vi i KS gjør alt vi kan for at kommunene skal bli bedre på samarbeid og for å bidra til begeistring for, og blant de frivillige.

Gunn Marit Helgesen, Styreleder i KS

- For å skape livskraftige og inkluderende lokalsamfunn er samarbeidet med frivilligheten svært viktig, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

15. august signerte hun og styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie en forpliktende avtale.

Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011. Plattformen er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor.

- Plattformen gir oss et viktig rammeverk for økt samarbeid mellom frivilligheten og kommunesektoren, mener styreleder Helgesen.

Heier på frivilligheten

– Dette er overskriften på bedre inkludering, helse, fellesskap, påvirkning og glede, sier styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øye.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen forteller at hun heier på frivilligheten.

– Vi i KS gjør alt vi kan for at kommunene skal bli bedre på samarbeid og for å bidra til begeistring for, og blant de frivillige, sier Helgesen.

Samarbeid kommuner og frivillighet

Mens Frivillighet Norge representerer frivillige organisasjoner på alle områder, representerer KS alle kommuner og fylkeskommuner. Formålet med plattformen er å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene, og å slå fast noen viktige prinsipper som et slikt samarbeid bør baseres på.

Siden 2017 har Frivillighet Norge og KS arrangert en rekke konferanser om frivillighet i fellesskap.