Vest-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Vest-Norge.

Brit Edland

Brit Edland

Brit Edland er ny prosessveileder KS Folketvalgtprogram. Hun er utdannet vernepleier, i tillegg har hun utdanning innen ledelse og administrasjon fra Universitetet i Stavanger.

Eirik Haga

Eirik Haga

Eirik Haga er ordfører i Vaksdal kommune og ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Eirik er almennlærer med tilleggsutdanning i mediekunnskap, organisasjon og ledelse. Han har jobbet fjorten år som lærer og rektor ved forskjellige skoler i Vaksdal.

Kristin Maurstad

Kristin Maurstad

Kristin Maurstad er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Hun er tidligere ordfører i Vågsøy kommune og er utviklings- og pedagogisk leder ved Måløy videregående skole. Hun har også hatt diverse verv i Arbeiderpartiet og på Stortinget.

Steinar Ness

Steinar Ness

Steinar Ness er en erfaren prosessveileder. Han har lang erfaring gjennom ulike politiske verv og styreverv. Han har blant annet vært både Statssekretær i Miljøverndepartementet, Generalsekretær i Senterpartiet og politisk rådgiver i kulturdepartementet.

Karl Johan Engelhart Olsen

Karl Johan Engelhart Olsen

Karl Johan Engelhart Olsen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram og vært med siden 2011. Han har 40 års arbeidserfaring i ulike stillinger, blant annet som rådmann, økonomisjef, plansjef og avdelingsleder teknisk etat.

Petter Steen

Petter Steen

Petter Steen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet lærer med fordypning i engelsk og sosialpedagogikk. Han har jobbet 14 år som adjunkt og unvervisningsinspektør i Sveio kommune.

Sverre Olav Svarstad

Sverre Olav Svarstad

Sverre Olav Svarstad er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har studert offentlig administrasjon og økonomi ved Agder distrikthøgskule og har jobbet som personalkonsulent og personalsjef både i private og offentlige virksomheter.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Les flere artikler

KONTAKT