Vest-Norge

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Vest-Norge.

Brit Edland

Brit Edland

Brit Edland er ny prosessveileder KS Folketvalgtprogram. Hun er utdannet vernepleier, i tillegg har hun utdanning innen ledelse og administrasjon fra Universitetet i Stavanger.

Eirik Haga

Eirik Haga

Eirik Haga er ordfører i Vaksdal kommune og ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Eirik er almennlærer med tilleggsutdanning i mediekunnskap, organisasjon og ledelse. Han har jobbet fjorten år som lærer og rektor ved forskjellige skoler i Vaksdal.

Kristin Maurstad

Kristin Maurstad

Kristin Maurstad er ny prosessveiled i KS Folkevalgtprogram. Hun er ordfører i Vågsøy kommune og er utviklings- og pedagogisk leder ved Måløy videregående skole. Hun har også hatt diverse verv i Arbeiderpartiet og på Stortinget.

Steinar Ness

Steinar Ness

Steinar Ness er en erfaren prosessveileder. Han har lang erfaring gjennom ulike politiske verv og styreverv. Han har blant annet vært både Statssekretær i Miljøverndepartementet, Generalsekretær i Senterpartiet og politisk rådgiver i kulturdepartementet.

Karl Johan Engelhart Olsen

Karl Johan Engelhart Olsen

Karl Johan Engelhart Olsen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram og vært med siden 2011. Han har 40 års arbeidserfaring i ulike stillinger, blant annet som rådmann, økonomisjef, plansjef og avdelingsleder teknisk etat.

Petter Steen

Petter Steen

Petter Steen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet lærer med fordypning i engelsk og sosialpedagogikk. Han har jobbet 14 år som adjunkt og unvervisningsinspektør i Sveio kommune.

Sverre Olav Svarstad

Sverre Olav Svarstad

Sverre Olav Svarstad er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han har studert offentlig administrasjon og økonomi ved Agder distrikthøgskule og har jobbet som personalkonsulent og personalsjef både i private og offentlige virksomheter.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Over 10.000 personer har deltatt på KS Folkevalgtprogram siden september 2019. Deltakerne gir utrykk for at programmet er relevant, nyttig og lærerikt.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

KS Folkevalgtprogram er i gang

KS Folkevalgtprogram er i gang

Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Les flere artikler

KONTAKT