Eirik Haga er ordfører i Vaksdal kommune og ny prosessveileder for KS Folkevalgtprogram. Eirik er almennlærer med tilleggsutdanning i mediekunnskap, organisasjon og ledelse. Han har jobbet fjorten år som lærer og rektor ved to forskjellige skoler i Vaksdal kommune. Eirik har også vært pedagogisk konsulent og nestleder ved skolekontoret, prosjektleder kompetanseutviklingsprogrammet, og personalleder i Vaksdal kommune. 


Foto: KS