Petter Steen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han var bystyremedlem i Haugesund i 28 år og byens ordfører fra 2001 til 2015. Han er utdannet adjunkt med opprykk og jobbet mange år i skoleverket i Sveio kommune. Etter at han gikk av som ordfører, er han tilbake i Sveio kommune der han jobber med skolefaglige spørsmål og er kommunens folkehelsekoordinator. Han har også flere styreverv i større offentlig eide virksomheter.


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 01 95 39

E-post: petter.steen@haugnett.no