Petter Steen er en erfaren prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Han er utdannet lærer med fordypning i engelsk og sosialpedagogikk. Han har også utdanning innen skoleutvikling og skolevurdering. Han har jobbet 14 år som adjunkt og unvervisningsinspektør i Sveio kommune. Senere har han arbeidet som rådgiver i sentraladministrasjonen i Sveio kommune. Han driver eget rådgivningsselskap. 


Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 90 01 95 39

E-post: petter.steen@haugnett.no