Kristin Maurstad er ny prosessveileder i KS Folkevalgtprogram. Hun er tidligere ordfører i gamle Vågsøy kommune og er utviklings- og pedagogisk leder ved Måløy videregående skole. Hun har praktisk pedagogisk utdanning og utdanning i norsk, matematikk og samfunnsfag fra Høgskulen i Volda. Hun har vært daglig leser i Innovatitt AS og prosjektleder i Måløy Vekst, samt Fram Flora. Hun har også hatt diverse verv i Arbeiderpartiet, vært vararepresentant på Stortinget og vikariert som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.

 
Foto: KS

Kontaktinformasjon

Telefon: 41 23 40 49

E-post: Kristin.Maurstad@vagsoy.kommune.no