Til hovedinnhold

Barnevernsreformen

Artikler

SISTE OM BARNEVERN

Foto: Bly

- Barnevernsstrategien er et godt skritt på veien

KS og kommunesektorens mener at det er bra at regjeringen tar utfordringene med svikt i tilbudet til barn i barnevernet alvorlig, og det er utarbeidet en strategi. - Et godt skritt på veien, men ikke nok, sier KS.

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: KS

Nasjonal barnevernskonferanse

– Barnevernsreformen er en stor og ressurskrevende omstilling for kommunene, i retning mer forebygging. Det er grunn til å se på kostnadsutviklingen, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen på den nasjonale barnevernskonferansen.

Foto: KS

Kommunene må sikres forutsigbar tilgang til statlige barnevernstiltak

Mange kommuner har varslet om at barn og unge ikke får det institusjonstilbudet og akuttberedskapen staten plikter å gi. Det er en svært alvorlig situasjon, og det statlige tilbudet til kommunene må forsterkes, mente KS i konsultasjonsmøtet med BFD.

Foto: BFD

Gode forslag fra barnevernsutvalg

KS mener umiddelbart at barnevernsinstitusjonsutvalget har flere gode forslag i sin utredning. KS vil gå grundig gjennom rapporten og gi sitt høringssvar.

Foto: Shutterstock

Barnevern i statsbudsjettet

KS mener det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet 2024 foreslår å styrke kommunenes tilgang på statlige tiltak i institusjon og fosterhjem, men etterlyser en sterkere satsing på forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø i kommunene.

Les flere artikler

KONTAKT