Til hovedinnhold

Barnevernsreformen

Artikler

SISTE OM BARNEVERN

Foto: Shutterstock

Politiet melder om feil i oversendelse av bekymringsmeldinger til barnevernet

Flere bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet har ikke blitt formidlet på riktig måte til kommunene. Dermed kan det ha oppstått tilfeller hvor utsatte barn og unge ikke har fått den oppfølgingen de har hatt behov for.

Foto: Jessica Janson, Mostphotos

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem 2023

Satsene for fosterhjem og besøkshjem reguleres hvert år med virkning fra 1. juli, blant annet med utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp og konsumprisindeksen. Nå er satsene for 2023 fastsatt.

Foto: Mostphotos

Bufdir hjelper kommuner med å støtte foreldre

Barnevernsreformen legger vekt på forebygging og tidlig innsats. Barne-, ungdoms- og – familiedirektoratet (Bufdir) har satt i gang en kampanje for å bidra til å styrke kommunenes faglige støtte til foreldre.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

KS vil ha tiltak for å rekruttere og beholde lærere

KS jobber hele tiden for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne rekruttere, beholde og utvikle kompetente ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge. Nå har KS’ hovedstyre vedtatt hvilke tiltak KS vil prioritere framover.

Foto: Shutterstock

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Foto: Jan Inge Krossli

Oppfordret til fortsatt programfinansiering av tiltak for barn og unge

I konsultasjonsmøtet med Barne- og familiedepartementet (BFD) tirsdag etterlyste KS videre satsing på programfinansiering av helhetlige tilbud til barn og unge, og fikk positiv respons.

Les flere artikler

KONTAKT