Til hovedinnhold

Barnevernsreformen

Artikler

SISTE OM BARNEVERN

Foto: KS

KS: Vi vil være med videre i det målrettede samfunnsoppdraget

- Vi er utrolig glade for rapporten om hvordan et målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv kan utformes, og ser frem til at dette nå omsettes til handling, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Foto: KS

Nasjonal barnevernskonferanse

– Barnevernsreformen er en stor og ressurskrevende omstilling for kommunene, i retning mer forebygging. Det er grunn til å se på kostnadsutviklingen, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen på den nasjonale barnevernskonferansen.

Foto: KS

Kommunene må sikres forutsigbar tilgang til statlige barnevernstiltak

Mange kommuner har varslet om at barn og unge ikke får det institusjonstilbudet og akuttberedskapen staten plikter å gi. Det er en svært alvorlig situasjon, og det statlige tilbudet til kommunene må forsterkes, mente KS i konsultasjonsmøtet med BFD.

Foto: BFD

Gode forslag fra barnevernsutvalg

KS mener umiddelbart at barnevernsinstitusjonsutvalget har flere gode forslag i sin utredning. KS vil gå grundig gjennom rapporten og gi sitt høringssvar.

Foto: Shutterstock

Barnevern i statsbudsjettet

KS mener det er positivt at regjeringen i statsbudsjettet 2024 foreslår å styrke kommunenes tilgang på statlige tiltak i institusjon og fosterhjem, men etterlyser en sterkere satsing på forebyggende tiltak i barn og unges nærmiljø i kommunene.

Foto: Shutterstock

Politiet melder om feil i oversendelse av bekymringsmeldinger til barnevernet

Flere bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet har ikke blitt formidlet på riktig måte til kommunene. Dermed kan det ha oppstått tilfeller hvor utsatte barn og unge ikke har fått den oppfølgingen de har hatt behov for.

Les flere artikler

KONTAKT