Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Blant annet vil kommunenes egenandeler til statlige barnevernstiltak øke. Egenandelen er kommunens utgift til disse tiltakene. De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

For å forberede seg på endrede egenandeler, oppfordres kommunene til å se på sin tiltaksbruk.
Se her: Så mye brukte din kommune på statlige barnevernstiltak

Meld gjerne fra til KS om dette bakgrunnsmaterialet er nyttig for kommunene.