Under seminaret «Færder kommune deler sin erfaringer» i februar 2020 holdt avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet, Kai Agnar Finsnes, et innlegg. Han snakker spesifikt om hvilke forskjeller det er mellom forsøket Færder har vært en del av og hva barnevernsreformen innebærer for kommunene. 

Foredraget kan sees i filmen nedenfor. Finsnes' foredrag starter 5 minutter ut i sendingen.