IA-pakka

Foto: Idébanken

Lenkeblokk Icon Løs utfordringer med arbeidsmiljø og sykefravær på din arbeidsplass

Om inkluderende arbeidsliv og IA-avtalen

Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står sammen om IA-avtalen. Nåværende avtale ble inngått i 2019, og varer ut 2024. Avtalen gjelder for alle arbeidsplasser. Tiltakene skal bidra til å få ned sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) vektlegger arbeidsplassen som hovedarena for IA-arbeidet. De siste årene har det manglet et felles sted der informasjon om IA-avtalen og virkemidlene har vært samlet og tilpasset arbeidsplassene. Nå har Idebanken opprettet en samlet landingsside som formidler ideer, erfaringer og resultater om IA-arbeidet. 

Lettere å forstå og lettere å finne frem

IA-avtalen har flere virkemidler som arbeidsplassene kan ta i bruk for å forbedre arbeidsmiljøet og få ned sykefraværet.

Noen av virkemidlene er likevel ikke godt kjent i arbeidslivet.

Den nye landingssiden, «IA-pakka», vil gjøre det lettere for ledere, tillitsvalgte og verneombud og andre å:

  • Forstå hva IA-avtalen handler om nå
  • Finne og forstå virkemidlene i IA-avtalen
  • Få tips til godt IA-arbeid

Dette kan gjøre det lettere for alle arbeidsplasser å ta i bruk virkemidlene.

Sjekk ut hva som ligger i «IA-pakka», og tips kollegaer og kontakter om siden: www.idebanken.org/ia

Du kan også følge Idébanken i sosiale medier for å holde deg oppdatert på informasjon om IA fremover.