Publisert: 09.09.2023

Referater fra KOSTRA-regnskapsgruppemøter

Hele referatet fra dette og tidligere møter finner du her https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/regnskapsgruppe/id412917/

KOSTRA regnskapsgruppe 1.9.2023

På agendaen var følgende saker

 • Sak 02/23 Arbeidsgruppenes forslag til endringer i veiledningen til KOSTRA-
  kontoplanen for 2023 
  • Arbeidsgruppen for helse og omsorg skal avvikle funksjon 254 Helse og
   omsorgstjenester hjemmeboende og erstatte den med to nye funksjoner: 257 og 258.
  • Arbeidsgruppen for barnevern fremmer forslag til enkelte endringer/presiseringer i
   veiledningen til artskontoplanen.
  • Arbeidsgruppen for samferdsel foreslår presisering i veiledningen til
   funksjon 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak, punkt 5
 • Sak 03/23 Andre endringer i veiledningen til KOSTRA-kontoplanen for 2023
 • Sak 04/23 Splitte balansekapitler – bedre informasjon om finansiell gjeld og
  aktiva (oppfølgning av sak 08-22)
 • Sak 05/23 Konsoliderte årsregnskaper etter tre års KOSTRA rapportering
 • Sak 06/23 Eierfordeling av IKS med både kommunale og fylkeskommunale
  eiere

Les hele referatet her

Hele referatet og referater fra tidligere møter finner du her https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/regnskapsgruppe/id412917/