Aktuelle artikler

Ressursbruksindikator for 2020

Ressursbruksindikator for 2020

Grunnet forsinkelser hos SSB vil ressursbruksindikatoren for 2020 først publiseres 13. april.

Se tjenesteprofiler med foreløpige 2020-tall

Se tjenesteprofiler med foreløpige 2020-tall

Foreløpige ASSS-tall for 2020 er publisert i tjenesteprofiler og tilhørende figurer / tabeller på alle tjenesteområdene.

Grunnskole: høy sykefravær i Trondheimsskolen

Grunnskole: høy sykefravær i Trondheimsskolen

Lite ressurser i Trondheimsskolen er årsaken til at kommunen har det høyeste sykefraværet i ASSS, mener tillitsvalgte. En ny intern oversikt viser hvor utfordringene er størst.

Samferdsel: svart asfalt koster

Samferdsel: svart asfalt koster

Det varierer sterkt hvor mye de ti kommunene i ASSS bruker på vintervedlikehold av vei. Geografi, værforhold, og politiske valg påvirker regningen.

Nye tall fra åtte kommuner: stort sprik i vedlikehold

Nye tall fra åtte kommuner: stort sprik i vedlikehold

For første gang viser ASSS-tallene hvor godt vedlikeholdt kommunenes eiendomsmasse er. Oversikten avdekker et tydelig sprik i hvor mye ressurser kommunene bruker på å ta vare på egne bygg.

ENØK-mesteren Kristiansand

ENØK-mesteren Kristiansand

Kristiansand kommune har suksess med sin målrettede satsing på å bruke mindre energi. Kommunen sparer årlig mange millioner kroner på å ha investert stort i energiøkonomisering.

Barnehage: dyre normer

Barnehage: dyre normer

Første år med ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene: Normene koster.

Fremtiden koster penger

Fremtiden koster penger

Utviklingen i befolkningen mot 2026 gir milliardregning, og koster mest for ASSS-kommunene.