Til hovedinnhold

Aktuelle artikler

Ny funksjonalitet i tjenesteprofilene

Ny funksjonalitet i tjenesteprofilene

Ved hjelp av piler opp og ned kan du nå raskt se om kommunen har økning, reduksjon eller likt resultat på indikatorene i tjenesteprofilen, sammenlignet med fjoråret.

Asker og Lillestrøm med i ASSS

Asker og Lillestrøm med i ASSS

ASSS-samarbeidet utvides høsten 2022, og vil fremover bestå av de tolv største kommune i Norge.

Kommunesammenslåing - brudd i tidsserier

Kommunesammenslåing - brudd i tidsserier

Flere av ASSS-kommunene slo seg sammen med andre kommuner 1.1.2020. Dette gir et brudd i tidsseriene, siden tallene for 2020 omfatter flere innbyggere enn tall for tidligere år.

Samferdsel: 9 mrd i vedlikeholdsetterslep

Samferdsel: 9 mrd i vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på veinettet vokser, og kostnaden for å tette gapet esteimeres til omkring 9 mrd kroner for de ti ASSS-kommunene. Økende trafikkvolum og et krevende klima bidrar til slitasje.

Pleie og omsorg: Tromsø i en ond sirkel

Pleie og omsorg: Tromsø i en ond sirkel

Pleie og omsorgssektoren i Tromsø kommune har de siste årene merket på kroppen at det er dyrt å være fattig. Nå tar kommunen grep for å komme ut av den onde sirkelen.

Grunnskole: høy sykefravær i Trondheimsskolen

Grunnskole: høy sykefravær i Trondheimsskolen

Lite ressurser i Trondheimsskolen er årsaken til at kommunen har det høyeste sykefraværet i ASSS, mener tillitsvalgte. En ny intern oversikt viser hvor utfordringene er størst.

Samferdsel: svart asfalt koster

Samferdsel: svart asfalt koster

Det varierer sterkt hvor mye de ti kommunene i ASSS bruker på vintervedlikehold av vei. Geografi, værforhold, og politiske valg påvirker regningen.

Eiendom: nye tall viser stort sprik i vedlikehold

Eiendom: nye tall viser stort sprik i vedlikehold

For første gang viser ASSS-tallene hvor godt vedlikeholdt kommunenes eiendomsmasse er. Oversikten avdekker et tydelig sprik i hvor mye ressurser kommunene bruker på å ta vare på egne bygg.

ENØK-mesteren Kristiansand

ENØK-mesteren Kristiansand

Kristiansand kommune har suksess med sin målrettede satsing på å bruke mindre energi. Kommunen sparer årlig mange millioner kroner på å ha investert stort i energiøkonomisering.

Barnehage: dyre normer

Barnehage: dyre normer

Første år med ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene: Normene koster.

Fremtiden koster penger

Fremtiden koster penger

Utviklingen i befolkningen mot 2026 gir milliardregning, og koster mest for ASSS-kommunene.