Til hovedinnhold

Aktuelle artikler

Norge i tall - KS

Norge i tall er en samling interaktive statistikkverktøy over ulike temaer av geografiske områder i Norge. Fra 1. januar 2024 er det ny fylkesinndeling. Frem til datakilder er på plass vil kartet ikke vise ny statistikk for disse.

Kunstig intelligens i kommunal sektorFoto: ChatGPT

Kunstig intelligens i kommunal sektor

Hvilke hensyn må tas, og hvilke forutsetninger må være på plass for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens i kommunal sektor? KS har igangsatt FoU-arbeid og Digdir har utgitt veileder for å hjelpe til i arbeidet.

Sterk vekst i utbetaling av økonomisk sosialhjelp i ASSS-kommuneneFoto: Tierra Mallorca på Unsplash.com

Sterk vekst i utbetaling av økonomisk sosialhjelp i ASSS-kommunene

ASSS-kommunene opplever en sterk økning i både antall mottakere og utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Økningen henger i hovedsak sammen med bosetting av ukrainske flyktninger.

Nye styringsdokumenter for ASSS 2023 - 2025Foto: BLY

Nye styringsdokumenter for ASSS 2023 - 2025

Fredrikstad har overtatt som lederkommune, og samtidig er det vedtatt nye styringsdokumenter for ASSS-samarbeidet for de to neste årene.

Vann- og avløpsgebyrer – behov for endringerFoto: Oslo Economics

Vann- og avløpsgebyrer – behov for endringer

Investeringer innen vann og avløp med økonomisk levetid på over 40 år, bør avskrives over flere år enn hva dagens regelverk tillater. Tiltaket vil gi jevnere gebyrer, og samsvare bedre med generasjonsprinsippet.

Endringer i pensjonssystemet - hva betyr det for kommunene?Foto: Shutterstock

Endringer i pensjonssystemet - hva betyr det for kommunene?

I mars 2018 avtalte partene i offentlig sektor store endringer i tjenestepensjonen som skulle gjelde fra 2020. Mye er fortsatt usikkert rundt konsekvensene av den nye avtalen, ikke minst hva det vil bety for kommunene.

Fredrikstad ny lederkommune i ASSSFoto: Fredrikstad kommune

Fredrikstad ny lederkommune i ASSS

Fredrikstad er ny lederkommune i ASSS-samarbeidet, og har ansvaret frem til september 2025.

Nytt fra KOSTRA regnskapsgruppe september '23Foto: BLY

Nytt fra KOSTRA regnskapsgruppe september '23

Endringer for bl.a samferdsel, helse og omsorg og barnevern var oppe på KOSTRA-regnskapsgruppes septembermøte.

De endelige tallene for årets ASSS-publisering er klareFoto: ASSS

De endelige tallene for årets ASSS-publisering er klare

De endelige tallene for årets ASSS-publisering er klare

VAR-nettverk inn i ASSS-samarbeidetFoto: Stockbilder

VAR-nettverk inn i ASSS-samarbeidet

Nytt i 2023 er ASSS-nettverk for vann, avløp og renovasjon, forkortet ASSS VAR.

Asker og Lillestrøm med i ASSSFoto: KS

Asker og Lillestrøm med i ASSS

ASSS-samarbeidet utvides høsten 2022, og vil fremover bestå av de tolv største kommune i Norge.

Ny funksjonalitet i tjenesteprofileneFoto: asss.no

Ny funksjonalitet i tjenesteprofilene

Ved hjelp av piler opp og ned kan du nå raskt se om kommunen har økning, reduksjon eller likt resultat på indikatorene i tjenesteprofilen, sammenlignet med fjoråret.

Kommunesammenslåing - brudd i tidsserierFoto: Pine Watt

Kommunesammenslåing - brudd i tidsserier

Flere av ASSS-kommunene slo seg sammen med andre kommuner 1.1.2020. Dette gir et brudd i tidsseriene, siden tallene for 2020 omfatter flere innbyggere enn tall for tidligere år.

Samferdsel: 9 mrd i vedlikeholdsetterslepFoto: Luis Villasmil, unsplash.com

Samferdsel: 9 mrd i vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på veinettet vokser, og kostnaden for å tette gapet esteimeres til omkring 9 mrd kroner for de ti ASSS-kommunene. Økende trafikkvolum og et krevende klima bidrar til slitasje.

Pleie og omsorg: Tromsø i en ond sirkelFoto: Edvard Kristiansen - Tromsø Kommune

Pleie og omsorg: Tromsø i en ond sirkel

Pleie og omsorgssektoren i Tromsø kommune har de siste årene merket på kroppen at det er dyrt å være fattig. Nå tar kommunen grep for å komme ut av den onde sirkelen.

Grunnskole: høy sykefravær i TrondheimsskolenFoto: Klimkin, Pixabay.com

Grunnskole: høy sykefravær i Trondheimsskolen

Lite ressurser i Trondheimsskolen er årsaken til at kommunen har det høyeste sykefraværet i ASSS, mener tillitsvalgte. En ny intern oversikt viser hvor utfordringene er størst.

Samferdsel: svart asfalt kosterFoto: Frantz Roos, Pixabay

Samferdsel: svart asfalt koster

Det varierer sterkt hvor mye de ti kommunene i ASSS bruker på vintervedlikehold av vei. Geografi, værforhold, og politiske valg påvirker regningen.

Eiendom: nye tall viser stort sprik i vedlikeholdFoto: Harry Strauss, Pixabay

Eiendom: nye tall viser stort sprik i vedlikehold

For første gang viser ASSS-tallene hvor godt vedlikeholdt kommunenes eiendomsmasse er. Oversikten avdekker et tydelig sprik i hvor mye ressurser kommunene bruker på å ta vare på egne bygg.

ENØK-mesteren KristiansandFoto: Andreas160578, Pixabay

ENØK-mesteren Kristiansand

Kristiansand kommune har suksess med sin målrettede satsing på å bruke mindre energi. Kommunen sparer årlig mange millioner kroner på å ha investert stort i energiøkonomisering.

Barnehage: dyre normerFoto: Esi Grünhagen

Barnehage: dyre normer

Første år med ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene: Normene koster.

Fremtiden koster pengerFoto: Martin Redlin, Pixabay

Fremtiden koster penger

Utviklingen i befolkningen mot 2026 gir milliardregning, og koster mest for ASSS-kommunene.