Publisert: 20.06.2022

Om tallgrunnlaget

Beregningene i figurene under er basert på endelige tall innrapportert fra kommunene til SSB. I tillegg vil noen manuelt innhentede tall publiseres sent juni/tidlig juli. Ressursbruksindikatoren kvalitetssikres manuelt og er endelige tall foreligger i midten av august.

Se også fanen "Om datagrunnlaget i ASSS" og artikkelen "Sammenslåtte kommuner - brudd i tidsserier".

Hva viser pilene?

Pilene viser positiv eller negativ utvikling, eventuelt ingen endring fra fjoråret (oransje sirkel).

imagec9y76.png

image6vvi8.png

Utvikling for flere kommuner sammenlagt

Pilene viser kommunens utvikling sammenligning med egne fjorårstall. Dersom du velger flere kommuner i oversikten under figuren, vil pilene vise felles utvikling for de valgte kommunene.

imagek5hma.png