Publisert: 20.06.2022

Hva viser pilene?

Pilene viser positiv eller negativ utvikling, eventuelt ingen endring fra fjoråret (oransje sirkel).

imagec9y76.png

image6vvi8.png

Utvikling for flere kommuner sammenlagt

Pilene viser kommunens utvikling sammenligning med egne fjorårstall. Dersom du velger flere kommuner i oversikten under figuren, vil pilene vise felles utvikling for de valgte kommunene.

imagek5hma.png