Publisert: 12.09.2023

Endret: 14.09.2023

Fredrikstad kommune overtar lederansvaret i ASSS for perioden 2023-2025. Dette ble vedtatt da ASSS-styret møttes i Fredrikstad 12. september. Arbeidsutvalgene i styret, tjenestenettverkene og makrogruppen får følgende sammensetning fra 1.9. 2023; Fredrikstad, Tromsø, Oslo og Drammen.  

Styremøtet er også en viktig arena for informasjon, inspirasjon og drøftinger blant styremedlemmene. Blant annet stod disse sakene på agendaen.

Kommuneøkonomi - usikkerhet om skatteinngangen

På møtet fikk styremedlemmene orientering fra KS' kommuneøkonomer om status og usikkerheter rundt skatt og skatteinngang fremover.

Endinger i pensjonssystemet – hvordan påvirker det kommunene? 

Pensjonssystemet er i endring, og det blir stadig flere eldre. KLP orienterte om status, og hva de så langt vet om hvordan dette vil påvirke kommunenes økonomi.

KOSTRA - verktøy som fungerer?

Har vi de verktøyene vi trenger for å måle innsatsen for å løse fremtidens utfordringer? 

KOSTRA er viktig for kommune-stat-samarbeidet, og ikke minst danner det grunnlaget for mye av det som skjer i ASSS-samarbeidet. SSB er ansvarlig for KOSTRA, og drøftet bruk og utvikling av måleverktøyene med ASSS-styret. 

Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens feier innover oss, og vil i stadig større grad påvirke kommunenes økonomi og tjenester. Digitaliseringsdirektoratet presenterte “Veiledning for ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor” som et oppspill til styrets drøfting om dette temaet.