Publisert: 07.09.2022

Endret: 27.04.2023

ASSS-samarbeidet utvides når Asker og Lillestrøm blir med. ASSS vil fremover bestå av de tolv største kommune i Norge. I tillegg er KS med som samarbeidspartner og koordinator for arbeidet.

Kommuner i ASSS

 • Asker (fra høst 2022)
 • Bergen
 • Bærum
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Kristiansand
 • Lillestrøm (fra høst 2022)
 • Oslo
 • Sandnes
 • Stavanger
 • Tromsø
 • Trondheim

F.v: Svein Rune Johnsen fra Lillestrøm kommune, Randi Sandli fra Asker kommune og Sven Oluf Nylænder fra Lillestrøm kommune. 

Positivt å bli med i ASSS

Kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke ser frem til at kommunen blir en del av ASSS:

- Asker er Norges 8. største kommune etter kommunereformen i 2020 og vi ser nå frem til å delta aktivt i ASSS- nettverket som vi mener vil være en viktig læringsarena og et nyttig kunnskapsnettverk. Her vil vi møte andre kommuner i mer eller mindre samme situasjon, størrelse og utfordringsmodus. Og i dette ligger en unik mulighet til å skape fremtidens velferdskommune og skape beste eller neste praksis.

Vi ser for oss i fellesskap å benytte mulighetene til å lære, dele og spre kunnskap, utvikle metoder, verktøy og løsninger, og sammenlikne og nyte godt av andres erfaringer, og dermed i fellesskap legge til rette for innovasjon og nytenkning i kommunesektoren.

Kommunedirektør i Lillestrøm, Trine Myrvold Wikstrøms (bildet over) sier: 

- Vi ser virkelig fram til å delta i ASSS-samarbeidet. Dette er et viktig samarbeid for læring og utvikling, og dette  er viktig for Lillestrøm som nå er Norges 9. største kommune. Samarbeidet gir oss anledning til å utvikle sammenliknbare styringsdata og til å påvirke i det interessepolitiske arbeidet, noe som er viktig både for å utvikle egen kommune og kommunesektoren generelt. Dessuten vil ASSS-samarbeidet være en god drøftings og læringsarena for oss.

ASSS-tall for Asker og Lillestrøm

Asker og Lillestrøm vil få egne tall i figurer, tabeller og tjenesteprofiler på asss.no 15. mars 2023, i forbindelse med publiseringen av de foreløpige SSB-tallene.

Om ASSS-samarbeidet

Partene i ASSS skal sammen utvikle relevante sammenliknbare styringsdata til bruk i planlegging og utvikling av tjenestene, både på kort og lang sikt. I alle deler av ASSS er det et mål å drøfte faglige problemstillinger knyttet til økonomistyring og tjenesteproduksjon, og utveksle erfaringer om gode løsninger og aktuelle problemstillinger.

I tillegg brukes ASSS også som en arena for interessepolitiske synspunkter og drøfte felles faglige utfordringer mellom kommunene, KS, statlige organer og andre relevante parter.

ASSS organisering