Publisert: 11.05.2021

Endret: 27.04.2023

I treårs-figurene på asss.no er tallene for 2018 og 2019 for den gamle kommunestrukturen, mens 2020-tallene er for den nye. Dette innebærer at 2020-tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Bruddet i tidsserie gjelder disse ASSS-kommunene: 

 

 Kommunesammenslåing 

Ny kommune 

Ny kommune fra 

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner 

Drammen kommune 

01.01.2020 

Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner 

Kristiansand kommune 

01.01.2020 

Forsand og Sandnes kommuner 

Sandnes kommune  

01.01.2020 

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner 

Stavanger kommune 

01.01.2020 

Klæbu og Trondheim kommuner 

Trondheim kommune 

01.01.2020 

 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/nye-kommuner/id2470015/

 

Se også SSB:

Store endringer i kommunekartet og statistikken

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/store-endringer-i-kommunekartet-og-statistikken