Til hovedinnhold

Lønnsstatistikk

Artikler

Foto: Shutterstock

Stadig synkende lønnsgap mellom kvinner og menn

For KS-området samlet er kvinners lønn 94,6 prosent av menns lønn. Andelen har økt jevnt de siste 20 årene. Hovedårsaken til forskjellen skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og menn fordeler seg ulikt på stillinger med ulikt lønnsnivå.

Foto: ANNA design

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2022 til 2023

KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 460.000 arbeidstakere som utfører 383.600 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2022 til 2023 var 5,6 prosent, mens prisveksten var 5,5 prosent.

Foto: Shutterstock

Lønnsstatistikk om kommunal forvaltning

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Foto: Scanstockphoto

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Foto: Shutterstock

Årslønnsvekstramme 2023–2024

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2023-2024 for stillinger i Hovedtariffavtalens kapittel 4.

Foto: Flickr

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Foto: Mostphotos

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Foran hvert tariffoppgjør trengs det et anslag for hva lønnsglidningen inneværende år kommer til å bli. Her gis en gjennomgang av hvordan glidningsanslaget ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området beregnes og hvor treffsikker metoden har vært.

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT