Til hovedinnhold

Lønnsstatistikk

Artikler

Status Kommune 2023

Hvordan står det egentlig til i kommunene og fylkene våre? KS samler status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for sektoren i Status Kommune 2023. Publikasjonen kommer ut hvert år.

Stadig mindre lønnsgap mellom kvinner og menn

For KS-området samlet er kvinners lønn 94,3 prosent av menns lønn. Andelen har økt jevnt siden 2004. Hovedårsaken til forskjellen skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Andelen menn i høytlønte stillinger er høyere enn i lavtlønte stillinger.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2021 til 2022

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 453.000 arbeidstakere som utfører 373.300 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2021 til 2022 var 3,6 prosent.

Lønnsstatistikk for kommunal forvaltning

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Lønnstillegg de siste syv tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste syv tariffoppgjørene, samt en oversikt over hvordan de er fordelt.

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Foran hvert tariffoppgjør trengs det et anslag for hva lønnsglidningen inneværende år kommer til å bli. Her gis en gjennomgang av hvordan glidningsanslaget ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området beregnes og hvor treffsikker metoden har vært.

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Fra 2004 til 2020 har lønnsveksten i kapittel 5 vært høyere enn i kapittel 4 hvert eneste år. Hovedforklaringen på forskjellen skyldes høyere lønnstillegg og høyere glidning i kapittel 5 enn i kapittel 4. Strukturelle forhold forklarer ikke forskjellen.

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT