Lønnsstatistikk

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Årslønnsvekstramme 2021 – 2022

Årslønnsvekstramme 2021 – 2022

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2021 - 2022 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Ny rapport viser lønnsveksten i KS’ tariffområde

Ny rapport viser lønnsveksten i KS’ tariffområde

Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) har lagt fram årets rapport om lønnsutviklingen. Rapporten viser at årslønnsveksten i KS’ tariffområde ble 2,5 prosent.

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Lønnstillegg de siste syv tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste syv tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste syv tariffoppgjørene, samt en oversikt over hvordan de er fordelt.

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Foran hvert tariffoppgjør trengs det et anslag for hva lønnsglidningen inneværende år kommer til å bli. Her gis en gjennomgang av hvordan glidningsanslaget ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området beregnes og hvor treffsikker metoden har vært.

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Fra 2004 til 2020 har lønnsveksten i kapittel 5 vært høyere enn i kapittel 4 hvert eneste år. Hovedforklaringen på forskjellen skyldes høyere lønnstillegg og høyere glidning i kapittel 5 enn i kapittel 4. Strukturelle forhold forklarer ikke forskjellen.

Beregning av timelønn

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Noen fakta om lønn

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT