Til hovedinnhold

Lønnsstatistikk

Artikler

Foto: Shutterstock

Lønnsstatistikk om kommunal forvaltning

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Foto: Mostphotos

Stadig mindre lønnsgap mellom kvinner og menn

For KS-området samlet er kvinners lønn 94,3 prosent av menns lønn. Andelen har økt jevnt siden 2004. Hovedårsaken til forskjellen skyldes det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Andelen menn i høytlønte stillinger er høyere enn i lavtlønte stillinger.

Foto: Mostphotos

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2021 til 2022

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 453.000 arbeidstakere som utfører 373.300 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2021 til 2022 var 3,6 prosent.

Foto: Scanstockphoto

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Foto: Flickr

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Foto: Shutterstock

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Foto: Shutterstock

Lønnstillegg de siste syv tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste syv tariffoppgjørene, samt en oversikt over hvordan de er fordelt.

Foto: Mostphotos

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Foran hvert tariffoppgjør trengs det et anslag for hva lønnsglidningen inneværende år kommer til å bli. Her gis en gjennomgang av hvordan glidningsanslaget ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området beregnes og hvor treffsikker metoden har vært.

Foto: Shutterstock, Dagny Louise Rekaa

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Fra 2004 til 2020 har lønnsveksten i kapittel 5 vært høyere enn i kapittel 4 hvert eneste år. Hovedforklaringen på forskjellen skyldes høyere lønnstillegg og høyere glidning i kapittel 5 enn i kapittel 4. Strukturelle forhold forklarer ikke forskjellen.

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT