Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019

Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019

KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,8 prosent, mens lønnsoverhenget til 2020 er 1,3 prosent.

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Noen fakta om lønn

Lønnsutvikling for toppledere i kommunal sektor

Lønnsutvikling for toppledere i kommunal sektor

Lønnsveksten for toppledere i kommunal sektor fra desember 2018 til desember 2019 var 4,4 prosent. I samme periode var lønnsveksten i KS-området samlet 4,1 prosent.

Årslønnsvekstramme 2018 – 2019

Årslønnsvekstramme 2018 – 2019

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2018 - 2019 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Beregning av timelønn

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT