Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Fra 2004 til 2020 har lønnsveksten i kapittel 5 vært høyere enn i kapittel 4 hvert eneste år. Hovedforklaringen på forskjellen skyldes høyere lønnstillegg og høyere glidning i kapittel 5 enn i kapittel 4. Strukturelle forhold forklarer ikke forskjellen.

Årslønnsvekstramme 2020–2021

Årslønnsvekstramme 2020–2021

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2020 - 2021 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste fem tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste fem årene, og en oversikt over hvordan de er fordelt.

Beregning av timelønn

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Noen fakta om lønn

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT