Lønnsstatistikk

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Noen fakta om lønn

Beregning av timelønn

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT