Lønnsstatistikk

Ny rapport viser lønnsveksten i KS’ tariffområde

Ny rapport viser lønnsveksten i KS’ tariffområde

Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) har lagt fram årets rapport om lønnsutviklingen. Rapporten viser at årslønnsveksten i KS’ tariffområde ble 2,5 prosent.

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk

Her er statistikk som omhandler lønn i kommunal forvaltning.

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Bestille nøkkeltall kapittel 3.4 og 5

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, overheng og glidning i kapittel 3.4 og 5.

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Foran hvert tariffoppgjør trengs det et anslag for hva lønnsglidningen inneværende år kommer til å bli. Her gis en gjennomgang av hvordan glidningsanslaget ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området beregnes og hvor treffsikker metoden har vært.

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Lønnsutvikling i Hovedtariffavtalens kapittel 5

Fra 2004 til 2020 har lønnsveksten i kapittel 5 vært høyere enn i kapittel 4 hvert eneste år. Hovedforklaringen på forskjellen skyldes høyere lønnstillegg og høyere glidning i kapittel 5 enn i kapittel 4. Strukturelle forhold forklarer ikke forskjellen.

Årslønnsvekstramme 2020 – 2021

Årslønnsvekstramme 2020 – 2021

KS har beregnet årslønnsvekstrammen for 2020 - 2021 for fylkeskommuner og kommuner samlet og hver for seg.

Lønnstillegg de siste seks tariffoppgjørene i KS-området

Lønnstillegg de siste seks tariffoppgjørene i KS-området

Her er en gjennomgang av størrelsen på de sentrale lønnstilleggene i KS-området de siste seks årene og en oversikt over hvordan de er fordelt.

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

Lønnsvekst i KS' tariffområde fra 2019 til 2020

KS’ tariffområde sysselsetter i underkant av 447.000 arbeidstakere som utfører 364.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 prosent. Samlet lønnsvekst de siste fem årene er høyere i KS-området enn i NHO-bedrifter i industrien.

Beregning av timelønn

Beregning av timelønn

Her kan du beregne timelønn, samt overtid og tillegg.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Noen fakta om lønn

Mer om lønnsstatistikk for KS' tariffområde

Les flere artikler

KONTAKT