KS tar gjerne imot kommentarer og forslag til forbedringer. Endringer vil bli foretatt etterhvert som forslagene mottas.

Kommuner kan bestille beregning av nøkkeltall (årslønnsvekst, overheng og glidning) ved forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 og 5 for den enkelte kommune. Prisen er kr. 1700 + moms per kapittel/delkapittel. Bruk bestillingsskjemaet under.

Dersom kommunen ønsker å gjøre slike beregninger på egenhånd, har KS en beregningsmodell som kan brukes som et hjelpemiddel:

Beregningsmodellen lar brukeren legge inn egne tall direkte i modellen. Dette kan gjelde kap. 3.4 stillinger eller kap. 5 stillinger.

Bestillingsskjema

Hvilke kapitler skal det beregnes for?
Skal rådmann være med i beregning i kapittel 3.4.1
Skal turnuslege være med i beregning i kapittel 5.1