Til hovedinnhold

KS Eiendomsskatteforum

KS Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål.

Artikler

Mer fra KS Eiendomsskatteforum

Foto: Shutterstock

Fikk nyttig kunnskap om eiendomsskatt og taksering

KS Advokatene og KS Eiendomsskatteforum holdt et tredagerskurs i grunnleggende eiendomsskatt og taksering i Oslo i slutten av oktober. Det var første gang det ble holdt et tredagerskurs om disse temaene, og kurset ble godt mottatt.

Foto: KS

Fagsamling og markering av KSE-jubileum

I år er det 20 år siden KS Eiendomsskatteforum (KSE) ble opprettet som et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål.

Foto: Siv Dolmen

Eiendomsskatt - statistikk for 2022

Av landets 356 kommuner er det 320 kommuner som skriver ut eiendomsskatt i 2022. Dette er en nedgang på 1 kommune fra i fjor. 2 kommuner har avviklet skatten fra 2022, mens 1 kommune har innført den i år.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om forlengelse av "koronaloven"

KS støtter en videreføring av koronaloven med en begrensing på én måned. Støtten er blant annet basert på at forskriftsfastsettelse med hjemmel i koronaloven er utelukket dersom formålet med forskriften kan ivaretas gjennom lovbehandling i Stortinget.

Foto: Wojtek Gurak, Flickr

Riktige eiendomsskattetakster er en hovedmålsetting for kommunene

Det er en målsetting for kommuner som skriver ut eiendomsskatt at takstene blir så riktige som mulig. Kommunal skattetaksering gir bedre forutsetninger for riktige takster enn de grove sjablongene som ligger til grunn for Skatteetatens boligverdier.

Foto: Scanstock

Konsekvenser av nye eiendomsskatteregler

Beregninger KS har gjennomført viser at kommunenes inntekter reduseres isolert sett med om lag 1 mrd. kroner i 2020. Dette som følge av at maksimalsatsen for eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger reduseres fra 7 til 5 promille.

Les flere artikler

English/themepage/events

KONTAKT