Til hovedinnhold

KS Eiendomsskatteforum

KS Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål.

Artikler

Mer fra KS Eiendomsskatteforum

Foto: Oslo Economics

Eiendomsskatt: Kurs i klagebehandling

Kurset vil gi deltakerne en innføring i klagebehandling på eiendomsskatteområdet, herunder en gjennomgang av klageprosessen ved de ulike vedtakstypene og relevant regelverk.

Foto: Shutterstock

Eiendomsskatt: Dom om lokal reduksjonsfaktor

Eidsivating lagmannsrett avsa 9. oktober 2023 dom i sak som gjelder forholdet mellom lokal og obligatorisk reduksjonsfaktor for eiendommer der Skatteetatens boligverdier ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendom.

Foto: Shutterstock

Nettkurs med grunnleggende innføring i eiendomsskatt

KS Advokatene tilbyr nå opptak fra tidligere avholdt kurs med grunnleggende innføring i eiendomsskatt. Kurset er særlig rettet mot medlemmer i eiendomsskattenemndene.

Foto: Siv Dolmen

Eiendomsskatt - statistikk for 2023

Av landets 356 kommuner er det 322 kommuner som skriver ut eiendomsskatt i 2023. Av 322 eiendomsskattekommuner er det 248 kommuner som beskatter blant annet boligeiendommer. 74 kommuner beskatter ikke nevnte kategori eiendom.

Foto: Shutterstock

Fikk nyttig kunnskap om eiendomsskatt og taksering

KS Advokatene og KS Eiendomsskatteforum holdt et tredagerskurs i grunnleggende eiendomsskatt og taksering i Oslo i slutten av oktober. Det var første gang det ble holdt et tredagerskurs om disse temaene, og kurset ble godt mottatt.

Foto: Mostphotos

HØRING

Høringssvar om forlengelse av "koronaloven"

KS støtter en videreføring av koronaloven med en begrensing på én måned. Støtten er blant annet basert på at forskriftsfastsettelse med hjemmel i koronaloven er utelukket dersom formålet med forskriften kan ivaretas gjennom lovbehandling i Stortinget.

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT