DATO

KURS

18. - 19. april

Kurs i klagebehandling eiendomsskatt. Kurset blir utvidet fra én til to dager

13. - 15. juni

Grunnkurs og taksering. Todagers-kursene slås sammen til ett kurs over tre dager