DATO

KURS

30. januar 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger.

Påmelding: Avsluttet

31. januar 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Clarion Hotel Bergen Airport.

Påmelding: Avsluttet

6. februar 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Radisson Blu Hotel Tromsø.

Påmelding: Avsluttet

7. februar 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Radisson Blu Airport Hotel Oslo.

Påmelding: Avsluttet

8. februar 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Radisson Blu Airport Hotel Trondheim.

Påmelding: Avsluttet

12. februar - ut juni 2024

Dagskurs i grunnleggende eiendomsskatt - særlig rettet mot nemndene. Det er nå mulig å kjøpe tilgang til en filmet versjon av kurset som ble holdt i Oslo. Ta kontakt med KSE på e-post kse@ks.no hvis du ønskrer å kjøpe en kopi.

16. - 17. april 2024

Kurs i klagebehandling – eiendomsskatt. Oslo.

10. - 12. sept. 2024

Kurs i grunnleggende eiendomsskatt og taksering. Oslo.