Antall kommuner som benytter de forskjellige utskrivningsalternativene i medhold av eiendomsskatteloven § 3 fordeler seg slik:

a)         Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen:

  229

b)        Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis:

    0

c)         Eiendomsskatt bare på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:


   52

d)        Eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:


   20

e)        Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis og på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:     2

f)          Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:     4

g)         Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:    12

I vedlegget kan du lese mer om bruk av skattesatser, bunnfradrag, fritak etter eiendomsskatteloven § 7 og inntektstall, m.m.  

Lenkeblokk Icon KSE-posten nr. 8/2020