Antall kommuner som benytter de forskjellige utskrivningsalternativene i medhold av eiendomsskatteloven § 3 fordeler seg slik:

a)        Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen:

 235

b)        Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis:

     0

c)        Eiendomsskatt bare på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:


   46

d)        Eiendomsskatt bare på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:


   21

e)        Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis og på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:     0

f)         Eiendomsskatt på faste eiendommer innenfor områder utbygde på byvis og på næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:     4

g)        Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum:   14

I vedlegget kan du lese mer om bruk av skattesatser, bunnfradrag, fritak etter eiendomsskatteloven § 7 og inntektstall, m.m.  

For videre lesning:

Lenkeblokk Icon KSE-posten nr. 4/2022 (pdf)