Kurset ga deltakerne en innføring i eiendomsskattelovens bestemmelser, reglene om innkreving av eiendomsskatt, veiledning om organisering av et takseringsprosjekt og en kort innføring i reglene om offentlige anskaffelser m.v.

Deltakerne på kurset var ansatte i kommuneadministrasjonen som arbeider med eiendomsskatt. Kurset var ment å være både en innføring for nyansatte og en oppdatering for de mer erfarne medarbeiderne. For eiendomsskattekontorets ansatte var kurset en forberedelse til å lære opp nyvalgte eiendomsskattenemnder etter kommunevalget 2023.

Kurset ga deltakerne god veiledning i hvordan et takseringsprosjekt bør organiseres og hvordan kommuner og eiendomsskattekontor bør arbeide løpende med eiendomsskatten. I tillegg arbeidet deltakerne med praktiske gruppeoppgaver.

I tillegg til Marianne Bachke, Anne-Lise Hellebostad og Beatrice Dankertsen Hennyng fra KS Advokatene, var det lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Harald G. Nyhus, fagrådsleder i KSE, Sondre Michelsen og konsulent i Gjøvik kommune, Linda Haynes som sto for det faglige innholdet.

Kurset vil følges opp av dagskurs for de nyvalgte eiendomsskattenemndene i månedsskiftet januar/februar 2024 og et todagerskurs om klagebehandling i månedsskiftet mars/april 2024.