KS Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål. KSE ble stiftet 18. juni 2003 og har 291 deltakerkommuner pr. mai 2024.

Foruten årssamlingen, består KSEs organer av et fagråd valgt av og blant deltakerkommunene, og et sekretariat tilknyttet KS Advokatene.