KS Eiendomsskatteforum (KSE) er et faglig forum i KS for informasjon, veiledning, opplæring og ivaretakelse av kommunenes interesser i eiendomsskattespørsmål. KSE ble stiftet 18. juni 2003 og har ved utgangen av 2018 330 deltakerkommuner.

Foruten Årssamlingen, består KSEs organer av et fagråd valgt av og blant deltakerkommunene, og et sekretariat tilknyttet KS Advokatene.