I lenken under får du tilgang til oversikt over KSEs deltakerkommuner. Kommunene er satt opp alfabetisk og fylkesvis.