Ved innmelding fyller du ut skjemaet under og sender det til sekretariatet.

 


Når dette er mottatt vil du få en bekreftelse på e-post.

Satsene som gjelder for deltakelse i KSE for 2023 er som følger:

Under 5.000 innbyggere                                         kr.    8.500
Mellom 5001 og 10.000 innbyggere                   kr. 12.000
Mellom 10.001 og 20.000 innbyggere               kr. 15.000
Mellom 20.001 og 50.000 innbyggere               kr. 20.000
Mellom 50.001 og 100.000 innbyggere             kr. 30.000
Over 100.000 innbyggere                                       kr. 40.000

Det er årssamlingen i mars som vedtar deltakeravgiften for inneværende år.