Til hovedinnhold

Økonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet. KS arbeider for å sikre sektoren tilstrekkelige rammebetingelser for å ivareta oppgavene.

KONTAKT