Kurset består av en grunnleggende innføring i eiendomsskatt, et praktisk rettet foredrag om rollefordeling i eiendomsskattesaker, en kort innføring i offentlighet, innsyn og taushetsplikt, og til slutt et foredrag om klage og retting. 

Vi tilbyr kjøp av det digitale kurset i regi av KS Eiendomsskatteforum. Foredragene uten pauser er på ca 4 timer totalt. Kurset vil være tilgjengelig ut juni måned.

Prisalternativer

  • Kr 2.500,- per person.
  • Kr 10.000,- totalt for 4 eller flere personer fra samme kommune.
  • Gratis for tidligere deltakere på et av dagskursene som ble gjennomført i Stavanger, Bergen, Tromsø, Oslo eller Trondheim.

Slik får du tilgang til kurset

Send en e-post til KS Eiendomsskatteforum med følgende informasjon:

  • Navn/bestiller
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Organisasjonsnummer (EHF)
  • Fakturareferanse
  • Antall deltakere 

De som har vært kursdeltakere i Stavanger, Bergen, Tromsø, Oslo eller Trondheim, trenger kun å opplyse om navn på person og kurssted.

Spørsmål vedrørende påmelding til det digitale kurset kan rettes til e-post til KSE@ks.no, tlf. 95 75 87 03.

Spørsmål om kursets faglige innhold kan rettes til: