Lenkeblokk Icon Les mer om rekruttering av sykepleiere i tariffoppgjøret 2022

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.


Mer enn halvparten av kommunene i KS’ arbeidsgivermonitor 2021 svarer at rekruttering av sykepleiere er «meget utfordrende». Rekruttering av annet helsepersonell er og utfordrende, ifølge kommunene. 

KS’ arbeidsgivermonitor viser at det trengs 45.000 flere årsverk i helse og omsorg fram mot 2031, dersom kommunene skal tilby de samme tjenestene som i dag til mange flere pleietrengende eldre.

Innovasjon i organiseringen av arbeidet og i bruk av velferdsteknologi vil kunne redusere dette store arbeidskraftbehovet. Dette samarbeider KS med arbeidstakerorganisasjonen om i TØRN-prosjektet.

KS og kommunene samarbeider med arbeidstakerorganisasjonene og staten i flere prosjekter og partssammensatte utvalg for å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene. Jobbvinner og Menn i helse er to av prosjektene.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.