For de tre største lærergruppene var andelen som sluttet fra 2019 til 2020: 8,4 prosent av adjunkter, 6,8 prosent av adjunkter med tillegg og 7,7 prosent av lektorer med tillegg.

Dette har vært stabilt på omtrent samme nivå over mange år. Snittet i kommunene er 12,7 prosent.

Ni av ti lærere sier de er tilfredse med arbeidsplassen sin, og kun én av ti ville byttet til en annen skole dersom det var mulig (OECDs TALIS-undersøkelse, 2018).

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.