Færrest arbeider heltid blant turnusansatte i helse og omsorg. Men det har vært en markert økning, fra 20,8 prosent heltid i 2014 til 28,4 prosent heltid i 2020.

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for turnusansatte i helse og omsorg er 68,6 prosent. Stillingsstørrelse øker med utdanningsnivå, og for sykepleiere er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 83,5 prosent.

Hvis alle turnusansatte over 27 år i helse og omsorg jobbet heltid, ville det tilsvart 30.000 ekstra årsverk.

I 2021 undertegnet KS for fjerde gang en felles heltidserklæring, «Det store heltidsvalget», sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og FO. Partene har forpliktet seg til å samarbeide om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Kommunenes utlysningspraksis er et viktig tema i den nye erklæringen. Partene er enige om at det lyses ut for mange deltidsstillinger, på tvers av politiske mål og ambisjoner, og om at lokale parter må diskutere egen utlysningspraksis. KS har utviklet et verktøy kommunene kan bruke til å endre sin utlysningspraksis.

Etter hovedtariffavtalen skal det som hovedregel tilsettes i heltidsstilling og tariffavtalen har også bestemmelser om hvordan arbeidsgiver og de lokale tillitsvalgte skal jobbe for øke antallet heltidsansatte.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.