I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft. Gruppen fikk i snitt til sammen 23.100 kroner i tillegg, høyest av alle. I tillegg ble satsene for kvelds-, natt- og helgetillegg hevet, som særlig kommer sykepleiere og annet helsepersonell til gode.

Sykepleieres lønn i kommunesektoren er konkurransedyktig med lønnsnivået i sykehusene. For sykepleiere er snittlønn noe høyere i kommunene enn i sykehusene, for spesialsykepleiere noe lavere.

Faktorer som ulik alder og ansiennitet er noe av årsaken til ulikt lønnsnivå mellom kommunesektoren og sykehusene. 

De siste fem årene er stillingsgrupper med minst 3-årig høyere utdanning, som lærere og sykepleiere, blitt prioritert i kommunene. Deres lønnsøkning har til sammen vært 14,5 prosent – som er 0,4 prosentpoeng mer enn frontfaget. 

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.