Partene har blant annet avtalt at kommuner og fylkeskommuner kan tilby pensjonister ett tillegg til pensjonistlønn ved rekrutteringsutfordringer.

- Mange kommuner opplever generelt en høy etterspørsel etter arbeidskraft, og lokalt i mange kommuner er tilgang på nødvendig arbeidskraft og kompetanse begrenset. Den arbeidskrafts- og kompetansereserven som pensjonistene utgjør, kan avhjelpe dette behovet, men vi erfarer at gjeldende pensjonistlønnssats ikke er tilstrekkelig attraktiv for arbeidstakere med høyere kompetanse. Mulighet til å tilby disse arbeidstakerne ett tillegg til pensjonistlønnssatsen vil legge bedre til rette for å utløse denne arbeidskraftreserven, uttaler avdelingsdirektør Hege Mygland."

Av øvrige endringer har partene avtalt enkelte tilpasninger som følge av ny gjenlevendepensjon i folketrygden og enkelte redaksjonelle endringer i bestemmelsene. Partene har også avtalt at toleransebeløp for AFP til arbeidstakere født 1962 og tidligere skal reguleres med grunnbeløpet.

Partene venter at det vil være behov for endringer i avtaleperioden blant annet som følge av ny AFP for arbeidstakere født 1963 og senere, og ved et eventuelt nytt forlik om pensjonsreform, og har protokollert at slike endringer kan avtales i perioden.

Lenkeblokk Icon Les mer i "Rundskriv om ny tariffavtale om pensjon" Lenkeblokk Icon Les mer i protokollen