– De nye pensjonsreglene ivaretar KS’ målsetning om bedre insentiv til å stå lenger i jobb. Det vil bli stor knapphet på arbeidskraft, særlig i helse- og omsorgstjenestene, og det er svært viktig for kommunene og hele velferdssamfunnet at flere står lenger i jobb, sier Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandlinger i KS.

KS er tilfredse med at regjeringen og partene lyktes å komme til enighet. Det har vært en omfattende prosess i flere runder, og alle partene har strukket seg langt for å komme frem til en enighet.

– Løsningene vi nå har avtalt er gode for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og for hele samfunnet, sier Mygland.

Lenkeblokk Icon Les avtalen om pensjonsregler for de med særaldersgrenser her

Innhold i avtalen

Arbeidstakere med særaldersgrenser sikres ordninger som ivaretar nivået på livsvarig pensjon, samtidig som ordningene stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og gir større fleksibilitet.

Avtalen regulerer ikke hvilke arbeidstakere som i fremtiden skal omfattes av særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette skal avklares i en senere prosess.

– Avtalen er en langsiktig og god løsning. Den sikrer pensjonsnivået til store grupper av offentlig ansatte og et sosialt bærekraftig pensjonssystem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i departementets pressemelding.

Lang prosess

Partene i offentlig sektor ble i 2018 enige om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon, men avtalen avklarte ikke hvilke regler som skulle gjelde for arbeidstakere med særaldersgrense.

Det var nye forhandlinger om pensjonsreglene for disse arbeidstakerne i 2019, men partene lyktes ikke å komme til enighet. Det ble derfor avtalt midlertidige pensjonsregler. 

I 2021 vedtok Stortinget å oppheve plikten til å fratre ved særaldersgrensen, og det ble senere tariffestet i KS' tariffområde. 

I juni 2022 gjenopptok regjeringen og partene i offentlig sektor prosessen for å komme fram til pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser. Partene har arbeidet for å finne langsiktige løsninger for dem som i framtiden skal ha særaldersgrenser, og for dem som eventuelt ikke skal ha det. Målet var å bli enige om en avtale senest 1. juli 2023, men partene ble enige om å fortsette forhandlingene nå etter sommerferien - som resulterte i en ny avtale.

I KS-området er det om lag 133.000 arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Andelen med særaldersgrense innenfor helse- og omsorgtjenestene utgjør om lag 57 prosent av årsverkene.