Stortinget har vedtatt å endre lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere slik at plikten til å fratre ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre.

Lenkeblokk Icon Lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenstemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere

Endringen er i kraft fra 1. juli 2021.

Lenkeblokk Icon Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 91