Til hovedinnhold

Mellomoppgjøret 2023

KS og de fire forhandlingssammenslutningene kom lørdag kveld, 29. april, til enighet i mellomoppgjøret.

Artikler

Foto: Hege Pedersen/KS

Mellomoppgjøret 2023 – iverksetting og kommentarer

KS og alle arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet av årets mellomoppgjør, og resultatet kan dermed iverksettes.

Foto: Jan Inge Krossli

– Løft for alle i kommunesektoren

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv

Foto: KS

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2023

KS og de fire forhandlingssammenslutningene har blitt enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjøret 2023. Resultatet sikrer alle arbeidstakere reallønnsvekst.

Foto: KS

Forhandlingsstart i mellomoppgjøret

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren åpnet forhandlingene 27. april. Nedenfor er KS' første tilbud og forhandlingssammenslutningenes første krav.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

– Usikre økonomiske tider krever samlet løsning som ivaretar alle

– Opptakten til dette oppgjøret tyder på at det blir et krevende mellomoppgjør. Alle partene har et felles ansvar for å finne fram til en løsning. Vi går inn i forhandlingene med tro på at det er mulig, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS.

Foto: Shutterstock

Spørsmål og svar om mellomoppgjøret

I denne artikkelen finner du svar på viktige spørsmål om mellomoppgjøret 2023.

Foto: Shutterstock

KRONIKKER

Lønnsoppgjør i usikre økonomiske tider må ivareta alle

KS er glad for at partene i industrien er blitt enige om en økonomisk ramme for årets mellomoppgjør, anslått til 5,2 prosent. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren starter torsdag. Den usikre økonomiske situasjonen gjør det mer krevende enn vanlig.

Foto: Mostphoto

Tariffkalender

I denne artikkelen finner du hendelser og arrangementer som er relevante for mellomoppgjøret 2023.

Foto: Eirik Kvia

Bred demokratisk prosess om KS’ forhandlingsmandat

Før hvert tariffoppgjør gjennomfører KS en bred demokratisk prosess i Kommune-Norge for å få innspill til forhandlingsmandatet, slik at det gjenspeiler kommunenes og fylkeskommunenes behov og prioriteringer.

Foto: Adobe Stock? Ida sjekker

Omstilling i arbeidslivet

Vedvarende begrenset tilgang på arbeidskraft er en av de viktigste samfunnsutfordringene vi må løse.

Tariffoppgjøret 2022Foto: Mostphotos

Tariffoppgjøret 2022

KS ble i mai enige med LO, Unio, YS og Akademikerne om et godt samlet resultat i årets lønnsoppgjør. 37 av 40 fagforbund godtok resultatet, mens tre lærerorganisasjoner gikk til streik. Streiken ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 27. september.

SISTE OM TARIFF 2023

Les flere artikler

KONTAKT