Februar

07.02.    KS' strategikonferanse i Nordland

10.02.    Møte i regjeringens kontaktutvalg

13.02.    Behandling av lønnstvisten med lærerorganisasjoner i Rikslønnsnemnda

15.02.    KS' strategikonferanse i Rogaland                                  

15.02.    KS' strategikonferanse i Viken                                         

15.02.    KS' strategikonferanse i Trøndelag                                

15.02.    KS' strategikonferanse i Møre og Romsdal 

16.02.    KS' strategikonferanse i Vestfold og Telemark                                         

17.02.    KS' strategikonferanse i Innlandet 

17.02.    Rikslønnsnemndas kjennelse 

20.02.    Foreløpig rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) 

21.02.    LOs representantskap  

27.02.    Oppstart forhandlinger i frontfaget        

28.02.    KS' Strategikonferanse i Troms og Finnmark

28.02.    YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument foran mellomoppgjøret

Mars

02.03.  KS' strategikonferanse i Agder                          

07.03.  KS' strategikonferanse i Vestland

07.03.  Akademikernes tariffkonferanse

08.03.  Unios inntektspolitiske konferanse

09.03.  NHOs representantskap vedtar posisjoner i mellomoppgjøret 

14.03.  KS’ kommunedirektørtoppmøte (KDT)

14.03.  Hovedstyremøte i KS, foreløpig behandling av forhandlingsmandatet

15.03.  KS’ kommunalpolitiske toppmøte

27.03.  Forhandlingene starter i frontfaget

31.03.  Forhandlingsfrist for frontfaget

31.03.  Endelig rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU)

April

14/15.04. Eventuell mekling i frontfaget

18.04.      Forhandlingsstart Spekter

26.04.      Hovedstyremøte, endelig behandling av forhandlingsmandatet

27.04.      Forhandlingsstart i KS-området

27.04.      Forhandlingsstart i staten

30.04.      Forhandlingsfrist i KS-området og staten

Mai

03.05.  Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten

24.05.  Frist for eventuell mekling i KS-området og staten