Utviklingsnettverkene planlegges og gjennomføres nøye for å finne ut hvordan ansatte i kommunene best kan møte aktuelle utfordringer. Et slikt nettverk kan være en god start på å styrke tjenestene og finne arbeidsformer som fremmer forbedring.

ASSS er et statistikk-samarbeid mellom Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø og KS. På asss.no finner du analyser, statistikk og informasjon om nettverk.

Barnevernløftet er et nettverk som har mål om økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse. Les mer her.

Bærekraftsnettverket. Flere kommuner og fylkeskommuner og KS har utviklet et samarbeid om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. Les mer her.

Inn i jobb. Dette er nettverk der kommune, NAV og fylkeskommune jobber sammen for å få unge inn i kommunale jobber. Inn i jobb - KS

Ledergaloppen. Kommunedirektører og deres toppledergruppe inviteres til å styrke sin innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg unik kompetanse og oversikt og det gjennomføres et praktisk case. Om Ledergaloppen - KS.

Partnerskapsløftet. Nettverket skal bidra til å utvikle NAV-partnerskapet i ni NAV-kontor i Viken og Rogaland. Les mer her.

Regionale digitaliseringsnettverk. Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv.
Les mer her.

Samiskspråklige kommuner. Alle kommunene som har samiske språkforvaltningsområder møtes for å finne løsninger på felles utfordringer. Les mer her.

Utenforregnskapet. Det lønner seg å investere i mennesker. Nettverk i utenforregnskapet løfter og konkretiserer dette arbeidet. Les mer her.

Utsatte barn og unge. Gjennom nettverket «styrket kvalitet på samhandling for utsatte barn og unge» har vi utviklet metodikk til hjelp for alle kommuner som vil styrke dette arbeidet. Les mer her.