Utenfor-regnskapet er et verktøy som viser hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og på å investere i mennesker fremfor å se dem som en utgiftspost.

Hvorfor utenfor-regnskapet?

Mange kommuner og fylkeskommuner har brukt Utenfor-regnskapet i innovasjons- og utviklingsarbeid. Det er krevende og mange kommuner vil ha hjelp. KS inviterer derfor til nettverk i utenfor-regnskapet. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner som kjenner til Utenfor-regnskapet, og som har ambisjoner om å jobbe systematisk med dette videre. I nettverket vil man få informasjon, mulighet til å sparre med andre og bli utfordret på hvordan din kommune kan jobbe med dette.   

Hvordan rigger vi møteplassene?

Å gjøre mer for utsatte barn og unge er komplisert. Deltakerkommunene bør jobbe godt med å forankre arbeidet i egne rekker og gå systematisk til verks for å lykkes med dette arbeidet. Vi tror man lykkes best dersom deltakerne forbereder seg på forhånd, og at vi på samlingen etablerer et felles grunnlag for hvordan vi jobber videre. Vi er sikre på at dere vil få mye ut av å knytte kontakt med kommuner som har samme mål.

Vi legger opp møteplassene slik at dere får muligheter til å starte samtaler rundt egne utfordringer, få innspill på gode grep og veivalg, og bli inspirert til å ta nye steg.

Tema på møteplassene

Vår erfaring er at Utenfor-regnskapet må settes inn i en større sammenheng. For å sikre nødvendig forankring har vi brukt følgende spørsmål til kommuner vi har fulgt opp:

  • Hvorfor er arbeidet med forebygging av utenforskap viktig for din kommune?
  • Hva forteller kommunens utfordringsbilde?
  • Har dere ambisjoner om, og tro på at Utenfor-regnskapet kan gi dere det dere trenger?
  • Har dere kapasitet og ressurser å bruke på dette?
  • Er relevant aktører involvert og koblet på?
  • Ser dere hvordan dette kan passe inn i en større sammenheng slik at det blir et gjennomgripende og systematisk arbeid?

Vi forventer ikke utfyllende svar på disse spørsmålene i forkant av samlingene, eller at dere er «ferdig tenkt». Poenget er at vi vil at dere bruker dem på dere selv for å kvalifisere dere til å delta. I praksis betyr det at det er ønskelig å få med flere fra samme kommune. Vi bruker veikart for tjenesteinnovasjon som verktøy.

For interesse i nettverk, møteplasser og introduksjonskurs i utenfor-regnskapet, se kontaktdetaljer for Veslemøy Hellem nederst på siden under artikkelen.