Når det gjelder måten vi jobber på, er det lett å tenke at ingenting vil bli som før. Nye digitale løsninger er blitt tatt i bruk på rekordtid

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Hva er Innovasjons- barometeret?

Foto: Trigger

Lenkeblokk Icon Les mer her

- Vi har ikke tall på nåsituasjonen ennå, men vi har historiene. Kommunene har trolig aldri vært så innovative som de er akkurat nå. Koronapandemien har ført til at kommuner og fylkeskommuner har måttet snu seg rundt og jobbe på helt nye måter, fra dag én. Og det er ingen tvil om at de har gjort en formidabel jobb, sier KS’ styreleder Bjørn Arild Gram.

Lenkeblokk Icon Innovasjonsbarometeret 2020

Funnene til det nye Innovasjonsbarometeret ble samlet inn høsten 2019.  Så gjorde koronaviruset sitt inntog.

- Når det gjelder måten vi jobber på, er det lett å tenke at ingenting vil bli som før. Nye digitale løsninger er blitt tatt i bruk på rekordtid. Store og små møter er gjennomført elektronisk, digital søknad om sosialhjelp er gjort tilgjengelig over hele landet og det er etablert digitale ungdomsklubber. Samtidig mobiliserer kommunene frivillige og samarbeider med pårørende på helt nye måter, sier Gram.

Måler innovasjon i fem kommunale sektorer

Innovasjonsbarometeret undersøker innovasjon i kommunale virksomheter. Da KS gjorde samme undersøkelse i 2018 bidro resultatene til å slå hull i en del myter. De fleste kommuner og fylkeskommuner jobber offensivt og kontinuerlig med å finne nye løsninger, de lærer av hverandre, og er gode på gjenbruk.  

- I år har vi valgt å vise frem resultatene i Innovasjonsbarometeret gjennom å fortelle historiene til noen – av mange - gode eksempler på godt innovasjonsarbeid i kommunesektoren. Kommuner som har valgt å jobbe på nye måter og fått gode resultater. Historiene om omstillingsdyktige kommuner passer i tiden vi befinner oss i nå, sier styrelederen.

Årets undersøkelse ble gjennomført før korona. Er dette i det hele tatt relevant nå?

- Jeg tror at svaret er ja. I en krevende tid er det godt å se til noe positivt. Og nå har vi før-tallene. Vi planlegger å gjøre en måling mot slutten av året. Da blir det spennende å se hvordan ting har endret seg. Noen av resultatene vil sannsynligvis være snudd helt opp ned, sier Gram.

Ledere betyr mye

Innovasjonsbarometeret 2020 viser at tre av fire kommunale virksomheter har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene. Mer enn en fjerdedel av de nyeste innovasjonene i kommunesektoren omfatter to eller flere innovasjonstyper. Andelen som svarer dette har steget med ti prosent siden 2018. Innovasjonsbarometeret 2020 viser at ledere og medarbeidere fortsatt er de viktigste aktørene

- Det forteller oss at man som enkeltindivid ansatt i en kommune kan gjøre en stor forskjell. Hvis du brenner for å utvikle kommunen du jobber i, kan du få det til, sier Gram.

Resultatene viser at virksomheter som lar medarbeidere jobbe innovativt oppnår større medarbeidertilfredshelt og høyere kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen og at innovasjoner skjer over hele landet. Nesten 90 prosent av virksomhetene som har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene oppgir at innovasjonen griper direkte inn i arbeidsplassens kjerneoppgaver.

- Som styreleder blir jeg stolt og glad av å se hvor mye bra arbeid som skjer ute i kommunene. For tiden skjer innovasjonsarbeidet under ufrivillig press og krevende arbeidsforhold. Det er svært imponerende. Denne undersøkelsen viser at kommunesektoren hele tiden, også uavhengig av krise, leter etter nye måter å løse utfordringer på.